Ultrazvučna dijagnostika predstavlja veoma modernu i rasprostranjenu dijagnostičku proceduru kojom se, na potpuno bezbolan i neškodljiv način, mogu dijagnostikovati različita oboljenja.

Ultrazvuk je aparat namenjen za snimanje unutrašnjih organa. To su talasi koji se iz sonde usmeravaju ka unutrašnjim organima i kada naidju na prepreku tj. organ koji se snima na ekranu se prikazuje slika posmatranog dela tela. Snimanje je u potpunosti bezbolno, bez štetnog efekta i zračenja. Kada se ukažepotreba dase pregleda protok kroz krvne sudove glave, vrata, ruku ili nogu, tada se radi "Color Dopler" ultrazvuk.

Primena UZ upedijatriji uveliko olakšava postavljanje pravilne dijagnoze, pošto se ovom metodom se može snimiti većina organa u telu.

Elektrokardiogram je test koji se koristi kako bi se procenio ritam i električna aktivnost srca. Koristi se da bi se dijagnostikovale abnormalnosti u ritmičnom radu srca. Može da da indicije o drugim oboljenjima srca i pluća kao i o drugim oboljenjima koja nisu direktno vezana za oboljenja srca.

Sam EKG pregled ne nosi nikakav rizik od mogućih komplikacija, a procedura je potpuno bezbolna.

Ultrazvučni pregledi dece

• Ultrazvuk kukova
• Ultrazvuk CNS-a kod beba
• Ultrazvuk abdomena
• Ultrazvuk urotrakta
• Ultrazvuk skrotuma (testisa)
• Ultrazvuk štitaste žlezde
• Ultrazvuk vrata
• Ultrazvuk pluća


EKG pregledi dece

• Elektrokardiogram test

• EKG dijagnostika


VRH