Dr. Vladimir Đan

Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije


dr. Vladimir Djan
  • Dijagnostika i lečenje razvojnog poremećaja kukova (UZ kukova novorođenačkom i odojačkom dobu)
  • Urođeni i stečeni deformitet stopala (krivo stopalo, ravno stopalo, uvrnuto stopalo)
  • X - noge, O - noge
  • Dijagnostika i lečenje bola u kuku (tranzitorni sinovitis, Pertesovo oboljenje, skliznuće glave butne kosti
  • Deformitet kičmenog stuba kod dece (konzervativno i operativno lečenje)
  • Traumatologije koštano-zglobnog sistema kod dece (zbrinjavanje i lečenje preloma dečijeg uzrasta)
  • Sportska medicina i bolesti prouzrokovane rastom
  • Hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji
VRH