Pedijatrija je grana medicine koja je definisana objektom svog interesa - detetom, od rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tome, medicina razvojnog doba. U vezi s granicama pedijatrije poslednjih se godina vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio, unazad od samog začeća i unapred do vremena posle dostizanja zrelosti.

U ordinaciji “Dr Nikolić” se sprovodi specijalistička i subspecijalistička delatnost u okviru dijagnostike, prevencije, lečenja, medicinske habilitacije i praćenja pedijatrijskih bolesnika organizovana na principu ambulantne zdravstvene zaštite ili dnevne bolnice.

U okviru opšte pedijatrije sprovode se sistematski pregledi novorođenčadi i dojenčadi, kao i pregledi, dijagnostika i lečenje bolesne dece.

Subspecijalističke delatnosti u okviru pedijatrije obuhvataju: pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes, pedijatrijska pulmologiju i alergologiju, pedijatrijsku kardiologiju, pedijatrijsku neurologiju i neurorazvoj i dječju psihologiju.

Preventivna medicina je izuzetno važna u detinjstvu jer postavlja osnovu za bolje zdravlje i smanjuje rizik od bolesti u starijem dobu. Pregled kod pedijatra u našem savetovalištu će vam pružiti informacije o razvoju, ishrani, higijenskoj nezi deteta, vakcinaciji u skladu sa kalendarom, o poslednjim infektivnim bolestima koje “trenutno vladaju” i kako da postupite ako se dete razboli.

Delatnost ordinacije

• Pregled dece
• Savremena terapija
• Savetovalište za bebe, praćenje rasta i razvoja dece
• Ultrazvuk kukova
• Vakcinacija  (pogledajte KALENDAR OBAVEZNE VAKCINACIJE)
• Infuzije i parenteralna terapija
• Inhalacije
• Prventivni pregledi
• Kućne posete
• Pregledi stručnih saradnika
• Neurologija
• Kardiologija
• Pulmologija
• Imunologija
• Alergologija
• Gastroenterologija
• Endokrinologija
• Nefrologija
• ORL
• Dečija hirurgija
• Dermatologija
• Fizijatrija
• Dečija psihologija
• Praćenje dece sa dijabetesom
• Procena rasta
• Poremećaji ishrane

Tok lečenja
bolesnog deteta
se obično sastoji
iz tri faze:

Pregled & dijagnoza

Pregled kod pedijatra, uz laboratorijsku, ultrazvuk ili EEG dijagnostiku, po potrebi. Postavljanje dijagnoze.

Terapija & tretman

Uspostavljanje terapije, prepisivanje i konzumacija medikamenata ili primena neophodnih tretmana.

Kontrola i izlečenje

Kontrolni pregled pedijatra, dijagnostički rezultati po potrebi kao potvrda, praćenje do potpunog oporavka.

VRH