Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje.

U okviru ordinacije na pružamo i usluge laboratorijskih analiza u kojoj Vam stoji na raspolaganju stručni tim biohemičara i laboranata. Pored osnovnih hematoloških i biohemijskih analiza, radimo i hormonske analize, tumor markere, viruse, određivanje nivoa lekova, mikrobiološke analize itd.

Analize se vrše u sklopu same ordinacije, tako da se uzorak za analizu po potrebi uzima odmah na licu mesta, a rezultati budu gotovi po hitnom postupku za petnaestak minuta (ukoliko priroda analize to dozvoljava). To omogućava maksimalno efikasno postavljanje dijagnoze bolesti, davanje ogovarajuće terapije ili primenu neophodne intervencije u najkraćem mogućem roku.

Na Vaš poziv organizujemo dolazak tehničara na kućnu adresu radi uzimanja uzoraka za laboratorijsko testiranje.

Laboratorijske analize

• Hematologija
• Biohemijske analize
• Tumor markeri
• Hormoni
• Serološke analize
• Analize urina
• Mikrobiološke analize
• Analize stolice

VRH