O potrebi za dnevnom negom lečenjem odlučuje se kod lakših do srednje teških pacijenata, u svrhu uspostavljanja inicijalne dijagnoze ili kod pogoršanja osnovne bolesti radi dodatne obrade i uvođenja nove terapijske sheme. Takođe boravak u dnevnoj nezi je u nekim slučajevima neophodan radi praćenje učinka terapije, potrebe za dodatnim tretmanom ili ponavljanjem pretraga.

Lečenje putem dnevne nege u ordinaciji ima određenih specifičnosti u odnosu na stacionarno lečenje. Radi se o kombinovanom načinu lečenja, što zahteva dobru saradnju lekara, medicinskih sestara i roditelja. Većina roditelja rado prihvata ovakav model lečenja, jer nema traume usled odvajanja dece od roditelja.

Aktivnosti dnevne nege:

• Dijagnostika
• Terapija
• Mali zahvati
• Kontrolni pregledi
• Infuzija
• Praćenje tokom 24 časa
• Savetodavni pregledi
• Edukacija

VRH